Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας  αναλαμβάνουν τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης όπως και της Βεβαίωσης Παρακολούθησης που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.

 

  • Εργαζόμενους σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας που προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση
  • Εργαζόμενους σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ως προσωπικό φύλαξης που επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση με επιπλέον προσόντα (εξειδίκευση)
  • Σε κάθε Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ενδιαφέρεται να  εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί για να αποκτήσει την άδεια εργασίας ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας-security
  • Σε άνεργους ή εργαζόμενους οποιουδήποτε κλάδου που αναζητούν ευκαιρίες αλλαγής εργασίας
  • Σε άνδρες και γυναίκες που έχουν καλύψει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  • Σε αποφοίτους συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

  • Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Πρόγραμμα Σπουδών

Νομοθετικό πλαίσιο
Νομοθετικό πλαίσιο
Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS code
Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS code
Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις
Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης
Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου
Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου
Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα
Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα
Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος
Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος
Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι
Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι
Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές
Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές
Σχέδιο αναφοράς συμβάντος
Σχέδιο αναφοράς συμβάντος
Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών)
Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών)
Ασκήσεις – σενάρια
Ασκήσεις – σενάρια
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24ώρες

150.00