Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχείρησης

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχείρησης" παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την παροχή χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

 1. Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές
 2. Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών
 3. Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 4. Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 5. Υπηρεσίες επιχειρησιακής επικοινωνίας
 6. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
 • Εργαζόμενους και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων και κλάδων δραστηριοποίησης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες