Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης, την επιλογή και αξιολόγηση επενδύσεων καθώς και την ανάλυση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης. Αναλύονται, επομένως, οι επενδύσεις, οι ποσοτικές μέθοδοι, η χρηματοοικονομική ανάλυση, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ομόλογα, οι μετοχές, τα παράγωγα, οι εναλλακτικές επενδύσεις και η εταιρική διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 2. Χρονική Αξία Χρήματος
 3. Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων
 4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 5. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και Έλεγχος
 6. Πηγές Χρηματοδότησης
 7. Βραχυπρόθεσμος και Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
 8. Μακροχρόνια Χρηματοδότηση

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
 • Εργαζόμενους και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων και κλάδων δραστηριοποίησης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες