Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας" είναι να εκπαιδεύσει τα αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών , στην εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης και της διαδικασίας διανομής προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στην έννοια Logistics
  2. Προγραμματισμός των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων
  3. Καθορισμός και έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης
  4. Ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων
  5. Προγραμματισμός των αναγκών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α)  Διευθυντές, Προϊστάμενους, Υπεύθυνους Αποθήκης

(β) Υπεύθυνους Διανομής,

(γ) Υπεύθυνους Εξυπηρέτησης Πελατών

(δ) Υπεύθυνους Σχεδιασμού Ζήτησης, 

(ε) Υπεύθυνους Μεταφορών υπεύθυνους ποιότητας σε αποθήκες

(στ) Συμβούλους Επιχειρήσεων

(ζ) Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα

(η) Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία θεμάτων Logistics

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες