Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες. Νέος κύκλος αιτήσεων

Το Κ.Δ.Β.Μ ΑΠΟΨΗ είναι εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης για τα νέα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αφορούν κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες και συνοδεύονται με επιταγή κατάρτισης 400€ προς τους ωφελουμένους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής της επόμενης φάσης για 30.000 ανέργους αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

 
 

 

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλη δράση κατάρτισης τα τελευταία 2 χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης. Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  • Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 30.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ø 12 ώρες δια ζώσης

Ø 48 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση)

Ø 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στεφανάκης Χρήστος
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Καραϊωακείμ Χριστίνα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
400
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80