Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Περιγραφή Προγράμματος
Γενικές Πληροφορίες
Θεματολογία
Όροι Συμμετοχής
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Εκπαιδευτικό Επίδομα
Πληροφορίες
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. , διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 μισθωτούς εργαζόμενους. Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας.

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει επιτυχώς  το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200,00 € καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.

Γενικές Πληροφορίες

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. κατανοώντας απόλυτα τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, δημιουργεί προγράμματα εργαζομένων προσαρμοσμένα στη σημερινή πραγματικότητα προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους.
 • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
 • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
 • Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

 • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,24%).
Θεματολογία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κωδικός Θεματική Ενότητα
2018-01 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας (TEAM WORK)
2018-02 Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας – διαπραγμάτευσης & γλώσσα σώματος (BODY LANGUAGE)
2018-03 Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
2018-04 Η Συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο
2018-05 Διαχείριση χρόνου-Διαχείριση άγχους
2018-06 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων –Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
2018-07 Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Ισπανικά
2018-08 Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Αγγλικά
2018-09 Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Ιταλικά
2018-10 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
2018-11 Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας
2018-12 Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
2018-13 Life Coaching στοχοθεσία και επαγγελματική ανάπτυξη
2018-14 Διακόσμηση Βιτρίνας
2018-15 Ο ρόλος της Θετικής Ψυχολογίας στην καθημερινότητά μας

Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης:

 • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
 • περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
 • η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
 • ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Επιδότηση 200,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 40 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό  λογαριασμό .

Πληροφορίες

Πληροφορίες 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιαννούτσος Μάριος
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40
210 4629300 (εσωτ. 285)
[email protected]

ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
Καραϊσκάκη 63
2610 221492
[email protected]

ΝΑΥΠΛΙΟ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Αργολικό Μιδέας
27520 99661
[email protected]

ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
7ης Μεραρχίας 89Β , Τ.Κ. 65403
2510 247681, 2510 247682
[email protected]