Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκη να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες.

Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος θα πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό εμβολιασμόυ ή να κάνετε Rapid Test δύο φορές την εβδομάδα (τις ημερες που θα διεξάγονται τα μαθηματα).

 

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζόμενων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 μισθωτούς εργαζόμενους. Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας. Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκη να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας (TEAM WORK)
  • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων –Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
  • Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας
  • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ο ρόλος της Θετικής Ψυχολογίας στην καθημερινότητά μας

Τα προγράμματα κατάρτισης:

  • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
  • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
  • Η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
  • Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 200€ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιαννούτσος Μάριος
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
160€