Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. .

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 μισθωτούς εργαζόμενους. Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας.Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας (TEAM WORK)
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας – διαπραγμάτευσης & γλώσσα σώματος (BODY LANGUAGE)
 • Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
 • Η Συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο
 • Διαχείριση χρόνου-Διαχείριση άγχους
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων –Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Ισπανικά
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Αγγλικά
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Ιταλικά
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας
 • Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • Life Coaching στοχοθεσία και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Διακόσμηση Βιτρίνας
 • Ο ρόλος της Θετικής Ψυχολογίας στην καθημερινότητά μας

Τα προγράμματα κατάρτισης:

 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
 • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
 • Η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
 • Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιαννούτσος Μάριος
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
160€