Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείου

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείου" είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον συγκεκριμένο τομέα, στις σύγχρονες τάσεις και σύνθετες απαιτήσεις της λειτουργίας και διαχείρισης του εργασιακού χώρου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός
  2. H διαχείριση των εγγράφων
  3. Σύγχρονα Εργαλεία Οργάνωσης Γραφείου
  4. Τα μυστικά της επικοινωνίας
  5. Τηλεφωνική επικοινωνία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α) Υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών

(β) Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα

(η) Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία θεμάτων οργάνωσης λειτουργίας γραφείου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες