Λιμάνια και Λειτουργία Τερματικών

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Λιμάνια και Λειτουργία Τερματικών» αποτελεί αυτοτελές μέρος και κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής δράσης «Θαλάσσια Οικονομία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι διάρκειας  175 εκπαιδευτικών ωρών  ανά σπουδαστή/τρια και η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα, όπως κάθε κατεύθυνση της δράσης «Θαλάσσια Οικονομία»,  περιλαμβάνει συγκεκριμένα υποχρεωτικά  γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό επιλογής.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές  σε θέματα:

 • Ορίζοντας το λιμάνι, τη λιμενική επιχείρηση και τις μεταφορές στην εξέλιξή τους
 • Θαλάσσια οικονομία και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές
 • Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές και τα λιμάνια στην Ευρώπη
 • Οι θαλάσσιοι λιμένες της Ευρώπης το 2030
 • Το Λιμενικό “Προϊόν”, Δημόσια & Ιδιωτικά Αγαθά, οι λιμενικές υποδομές
 • Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα
 • Λιμενικός ανταγωνισμός: από το φυσικό μονοπώλιο στον ανταγωνισμό των εταιρειών δικτύου
 • Λιμενικός Σχεδιασμός και Βασικό Σχέδιο Λιμένος
 • Τάσεις στην Οργάνωση της Λιμενικής Βιομηχανίας και των επιχειρήσεών της
 • Σχέσεις Λιμένα- Πόλης (άμεσης λιμενικής περιφέρειας). Η περίπτωση στην Ελλάδα

 • Σε φοιτητές- τριες του κλάδου  της Ναυτιλίας, Μεταφορών- Λιμένων  καθώς και  κάθε σχετικού αντικειμένου.
 • Σε εργαζόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας και κάθε σχετικού κλάδου.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώοσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Σε εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρέχοντας μοριόδοτηση.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων: 100 ώρες(12 Εβδομάδες), 4 ECVET   

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Λιμενική Βιομηχανία και Ναυτιλιακές Αγορές: 50 ώρες(6 Εβδομάδες),2ECVET
 2. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας ή Maritime Information Systems: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2ECVET
 3. Λειτουργία Υδροπλάνων και Υδατοδρομίων στην Ελλάδα:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2ECVET
 4. Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2ECVET
 5. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2ECVET
 6. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2ECVET

 

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση (άνω του 50% επιτυχίας στις ερωτήσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Λιμάνια και Λειτουργία Τερματικών» στην Ελληνική γλώσσα (ή την Αγγλική κατόπιν δηλώσεως του/της εκπαιδευόμενου/ης), σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Απόκτηση μονάδων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).
 • Επιμόρφωση σε καίρια γνωστικά αντικείμενα του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της Ναυτιλίας.
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Ελεύθερη επιλογή από λίστα γνωστικών αντικειμένων.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο  ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή των υποχρεωτικών εργασιών, ερωτηματολογίων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι προσδιορισμένη κατά την έναρξη και εξαρτάται από τον αριθμό των  γνωστικών αντικειμένων  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

 

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Λιμάνια και Λειτουργία Τερματικών

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων: 450€   

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής(επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα):

Λιμενική Βιομηχανία και Ναυτιλιακές Αγορές: 300€

Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας ή Maritime Information Systems: 300€

Λειτουργία Υδροπλάνων και Υδατοδρομίων στην Ελλάδα:300€

Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης:150€

Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών:150€

Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία:150€

      Δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου σε έως και 10 δόσεις (10μήνες)

Εκπτωτική Πολιτική:

Το Πρόγραμμα παρέχει έκπτωση:

 • δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου  σε έως 10 δόσεις (10μήνες)
 • στην περίπτωση ομαδικής επιλογής άνω των πέντε συμμετεχόντων, ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό
 • στην περίπτωση άνω των δέκα ατόμων, (15%) δεκαπέντε τοις εκατό
 • στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ με την εγγραφή, ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό επί του συνόλου

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και προκρίνεται μόνο ένας από τους άνωθεν τρόπους εκπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

900.00

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 175ώρες/ 7 ECVET

900.00