Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

ΕΝΑΡΞΗ: 04/09/2023

Σύνολο ECVET Πιστοποιητικού: 6 ECVET

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας» αποτελεί αυτοτελές μέρος και κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής δράσης «Θαλάσσια Οικονομία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι διάρκειας 150  εκπαιδευτικών ωρών  ανά σπουδαστή/τρια και η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα, όπως κάθε κατεύθυνση της δράσης «Θαλάσσια Οικονομία»,  περιλαμβάνει συγκεκριμένα υποχρεωτικά  γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό επιλογής.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 • Η ανάλυση των βασικών εννοιών των ναυλαγορών και γενικότερα της ναυτιλιακής οικονομικής. Επικεντρώνεται η ενότητα στο διεθνές εμπόριο.
 • Η παρουσίαση της ζήτησης και  της προσφοράς των ναυλαγορών, αναλύοντας κάθε έναν από τους παράγοντες.
 • Η αναφορά στις επιμέρους ναυτιλιακές αγορές, όπως υγρού και ξηρού φορτίου, οι επιμέρους αγορές τύπων πλοίων και διαδρομών, οι αγορές ναυπήγησης και διάλυσης, οι αγορές παραγώγων.
 • Η παρουσίαση της συμπεριφοράς των ναυτιλιακών κύκλων τόσο στη βάση της άποψης Στόπφορντ όσο και η  παρουσίαση συσχέτισης άλλων αγορών με τους ναυτιλιακούς κύκλους που αφορούν ιδιαιτέρως τους ναύλους.
 • Η παρουσίαση της ναυτιλιακής επιχείρησης με τα κόστη, τα έσοδα, και τη ρευστότητα ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Η ανάλυση του ρίσκου και η απόδοση στη ναυτιλία.

 • Σε φοιτητές-τριες του κλάδου  της Ναυτιλίας, Μεταφορών- Λιμένων  καθώς και  κάθε σχετικού αντικειμένου.
 • Σε εργαζόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας και κάθε σχετικού κλάδου.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώοσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Σε εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρέχοντας μοριόδοτηση.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 50 ώρες(6εβδομάδες),2 ECVET 
 2. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική/ Shipping Finance: 50ώρες(6εβδομάδες),2 ECVET

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 2 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Εισαγωγή στην Ναυτιλιακή Λογιστική: 50 ώρες(6εβδομάδες),2 ECVET  
 2. Maritime Strategy and Policy: 50 ώρες(6εβδομάδες),2 ECVET  
 3. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 25 ώρες(3εβδομάδες),1 ECVET 
 4. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία /Leadership, Communication and Groups in shipping: 25 ώρες(3εβδομάδες),1 ECVET 
 5. Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής: 25 ώρες(3εβδομάδες),1 ECVET 

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση (άνω του 50% επιτυχίας στις ερωτήσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας» στην Ελληνική γλώσσα (ή την Αγγλική κατόπιν δηλώσεως του/της εκπαιδευόμενου/ης), σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Απόκτηση μονάδων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).
 • Επιμόρφωση σε καίρια γνωστικά αντικείμενα του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της Ναυτιλίας.
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Ελεύθερη επιλογή από λίστα γνωστικών αντικειμένων.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο  ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή των υποχρεωτικών εργασιών, ερωτηματολογίων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι προσδιορισμένη κατά την έναρξη και εξαρτάται από τον αριθμό των  γνωστικών αντικειμένων  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Πελαγίδης Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει ναυλαγορές, θετική Πολιτική Οικονομία και Οικονομική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Έρευνα:

 • Political Economy
 • Economics of Monetary Union (Macro & Micro)
 • International Economic Integration
 • Institutional Economics
 • Economics of Business
 • Greek Economy

Δημοσιεύσεις:

 • “Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization? A Rejoinder” (with E. Desli, G. Chortareas and P. Arestis), Cambridge Journal of Economics, 2, 2012.***
 • “On the Greek Debt” (with E. Desli), International Papers in Political Economy, 2012, May.***
 • “The Role of Organizational Culture in Greek Businesses” (with T. Kriemadis and J. Kartakoulis), EuroMed Journal of Business, 7(2), 2012.
 • “GOVERNMENT REGULATIONS COME ALWAYS AFTER BIG CRISES. ARE BANKERS NEXT TO SPLIT FOLLOWING THE AUDITORS?” (with Y. Moutafidis) European Research Studies Journal, XV, 3, 2012.
 • “How safe are the Greek Banks in the Current Uncertain Euro zone Environment?”,  World Policy Journal, ΧΧΧΙ, Νο, Summer 2014.
 • “Why Internal Devaluations Failed to Kick-Start an Export-Led Recovery in Greece?” (with M. Mitsopoulos), The Magazine of Economic Affairs, Nov. Dec. 2014.
 • “Giving Greece a Chance to Succeed” (with M. Mitsopoulos), Review of European Economic Policy, Spring 2015.*
 • “Greece’s New Agreement with Europe: Is this time different?”, (with P. Kazarian), Review of European Economic Policy, Sept.-Oct. 2015.*
 • «Constitutional Design and Corruption” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics, vol. 44/1, Αugust **
 • “Efficiency in the Tax-Auditing. A Case Study of the Greek SDOE (Economic Crime Unit)”, (with A. Sarantis & M. Mitsopoulos), forthcoming, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, June 2017.
 • “How to Damage an Already Fragile Economy. The Rise and Fall of Populism in Greece”, (with J. Palaiologos), Georgetown Journal of International Affairs, August 2017.
 • “The Uncovered Interest Parity Puzzle. Evidence from four Major Currencies” (with A. Petsas), Regional Science Inquiry , June 2017.
 • FINANCIAL INDICATORS AFFECTING STOCK PERFORMANCE. THE CASE OF CAPITAL PRODUCT PARTNERS(with Α. Pantazis), Regional Science Inquiry , Dec. 2017.
 • “The Lessons Quebec Offers to Greece and Europe”, Managerial and Decision Economics,** (with M. Mitsopoulos), 2018 September.

Books

 • Understanding the Greek Crisis. From Boom to BustMacMillan/Palgrave, 2011 Winter, Monograph. 2nd  revised paperback edition with a new 12.000 words cpt. 6, March 2012 (with M. Mitsopoulos).
 • Greece: From Exit to Recovery? The Brookings Institution Publ., June 2014, (with M. Mitsopoulos).
 • Who’s to Blame for GreeceAusterity in charge of saving a broken economy (with M. Mitsopoulos), Palgrave/MacMillan, January 2016.
 • Who’s to Blame for GreeceHow austerity and populism are destroying a country with high potential, (with M. Mitsopoulos), 2nd edition with three more cpts. January 2018.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 300€
 2. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική/ Shipping Finance: 300€

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Εισαγωγή στην Ναυτιλιακή Λογιστική: 300€
 2. Maritime Strategy and Policy: 300€
 3. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 150€
 4. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία /Leadership, Communication and Groups in shipping: 150€
 5. Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής: 150€

 Δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου σε έως και 10 δόσεις (10μήνες)

Εκπτωτική Πολιτική:

Το Πρόγραμμα παρέχει έκπτωση:

 • δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου  σε έως 10 δόσεις (10μήνες)
 • στην περίπτωση ομαδικής επιλογής άνω των πέντε συμμετεχόντων, ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό
 • στην περίπτωση άνω των δέκα ατόμων, (15%) δεκαπέντε τοις εκατό
 • στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ με την εγγραφή, ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό επί του συνόλου

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και προκρίνεται μόνο ένας από τους άνωθεν τρόπους εκπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΚΟΣΤΟΣ:

900.00

ΕΝΑΡΞΗ: 04/09/2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150ώρες

900.00