Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα στις Θαλάσσιες Μεταφορές

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα στις Θαλάσσιες Μεταφορές» αποτελεί αυτοτελές μέρος και κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής δράσης «Θαλάσσια Οικονομία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι διάρκειας 150  εκπαιδευτικών ωρών  ανά σπουδαστή/τρια και η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα, όπως κάθε κατεύθυνση της δράσης «Θαλάσσια Οικονομία»,  περιλαμβάνει συγκεκριμένα υποχρεωτικά  γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό επιλογής.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 • Η επιτήρηση Ναυτιλιακής Δραστηριότητας
 • Η ανάλυση Ναυτιλιακών Δεδομένων
 • Η ανάλυση Ναυτιλιακών Δεδομένων με Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων
 • Η ανάλυση Ναυτιλιακών Δεδομένων με την SQL

 • Σε φοιτητές-τριες του κλάδου  της Ναυτιλίας, Μεταφορών- Λιμένων  καθώς και  κάθε σχετικού αντικειμένου.
 • Σε εργαζόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας και κάθε σχετικού κλάδου.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Σε εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρέχοντας μοριόδοτηση.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας-Maritime Information Systems: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 2. Maritime Strategy and Policy: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 3. Ship Efficiency:  25ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECVET
 4. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 5. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία ή
  Leadership, Communication and Groups in shipping: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 6. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 7. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση πλοίων: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση (άνω του 50% επιτυχίας στις ερωτήσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα στις Θαλάσσιες Μεταφορές» στην Ελληνική γλώσσα (ή την Αγγλική κατόπιν δηλώσεως του/της εκπαιδευόμενου/ης), σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Απόκτηση μονάδων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).
 • Επιμόρφωση σε καίρια γνωστικά αντικείμενα του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της Ναυτιλίας.
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Ελεύθερη επιλογή από λίστα γνωστικών αντικειμένων.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο  ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή των υποχρεωτικών εργασιών, ερωτηματολογίων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι προσδιορισμένη κατά την έναρξη και εξαρτάται από τον αριθμό των  γνωστικών αντικειμένων  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Αρτίκης Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Αρτίκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς τα μαθήματα της Στατιστικής, τα Πληροφοριακά συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές και το μάθημα της Θεωρίας Παιγνίων.

Έρευνα:

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του Δρ. Αρτίκη είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά τεχνητής νοημοσύνης και κατανεμημένων συστημάτων, όπως τα Machine Learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Artificial Intelligence, ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, ACM Transactions on Computational Logic, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, και ACM Transactions on Internet Technology.

Δημοσιεύσεις:

Alexander Artikis, Evangelos Makris, Georgios Paliouras: A probabilistic interval-based event calculus for activity recognition. Ann. Math. Artif. Intell. 89(1): 29-52 (2021)

Nikos Giatrakos, Elias Alevizos, Alexander Artikis, Antonios Deligiannakis, Minos N. Garofalakis: Complex event recognition in the Big Data era: a survey. VLDB J. 29(1): 313-352 (2020)

Nikos Katzouris, Alexander Artikis, Georgios Paliouras: Parallel online event calculus learning for complex event recognition. Future Gener. Comput. Syst. 94: 468-478 (2019)

Evangelos Michelioudakis, Alexander Artikis, Georgios Paliouras: Semi-supervised online structure learning for composite event recognition. Mach. Learn. 108(7): 1085-1110 (2019)

Nikos Giatrakos, Nikos Katzouris, Antonios Deligiannakis, Alexander Artikis, Minos N. Garofalakis, George Paliouras, Holger Arndt, Raffaele Grasso, Ralf Klinkenberg, Miguel Ponce de Leon, Gian Gaetano Tartaglia, Alfonso Valencia, Dimitrios Zissis: Interactive Extreme: Scale Analytics Towards Battling Cancer. IEEE Technol. Soc. Mag. 38(2): 54-61 (2019)

 

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας-Maritime Information Systems: 300€

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 300€
 2. Maritime Strategy and Policy: 300€
 3. Ship Efficiency:  150€
 4. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 150€
 5. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία ή
  Leadership, Communication and Groups in shipping: 150€
 6. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία: 150€
 7. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση πλοίων: 300€

 Δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου σε έως και 10 δόσεις (10μήνες)

Εκπτωτική Πολιτική:

Το Πρόγραμμα παρέχει έκπτωση:

 • δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου  σε έως 10 δόσεις (10μήνες)
 • στην περίπτωση ομαδικής επιλογής άνω των πέντε συμμετεχόντων, ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό
 • στην περίπτωση άνω των δέκα ατόμων, (15%) δεκαπέντε τοις εκατό
 • στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ με την εγγραφή, ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό επί του συνόλου

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και προκρίνεται μόνο ένας από τους άνωθεν τρόπους εκπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΚΟΣΤΟΣ:

900.00

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150ώρες/ 6 ECVET

900.00