Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού με Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων

ΕΝΑΡΞΗ: 27/05/2024

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΆΠΟΨΗ Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την

Εταιρεία Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης με διακριτικό τίτλο "ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ"  και

την πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού mysep  διοργανώνει Πρόγραμμα:

 

"Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων"

για την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων του ΕΟΠΠΕΠ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

 

 • Σε οποιονδήποτε έχει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της Συμβουλευτικής.
 • Σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Σε εκείνους που εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε Εφήβους, Νέους και Ενήλικες, όπως πτυχιούχους Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων, καθώς και εργαζόμενους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Φροντιστήρια

Με την Υπουργική Απόφαση 13173/Κ6, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 617/14-2-2022, καθορίζονται πλήρως οι όροι και οι προδιαγραφές του Συστήματος Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, η άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προϋποθέτει πλέον και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια η οποία εξασφαλίζεται μόνο με την ένταξη στα αντίστοιχα Υπομητρώα του ΕΟΠΠΕΠ

Ειδικότερα η εξασφάλιση της ένταξης στο Υπομητρώο Β του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π γίνεται μόνο με ειδικές εξετάσεις.

Για να μπορέσει, όμως, να συμμετάσχει κάποιος σε αυτές τις εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλει ειδικό φάκελο ο οποίος μεταξύ των άλλων θα πρέπει να περιέχει βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, ως πιστοποιημένος φορέας της Συ.Ε.Π., ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που δημιουργούνται υλοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα!

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις Θεματικές Ενότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να γίνει ένταξη στο «Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). 

Με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διάρκεια 300 ωρών κατάρτισης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης σε αναγνωρισμένους, κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013, φορείς της Συ.Ε.Π. από τους οποίους και θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

 

 

 

 • Δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας.

 • Δυνατότητα Επαγγελματικής συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων ΚεΔιΒιΜ.
 • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

 • Πρακτική άσκηση την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση, σε δομές Συ.Ε.Π λαμβάνοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

 • Πλήρης προετοιμασία για την Προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

 • Παρέχει υποστήριξη με την παροχή επικαιροποιημένων εργαλείων συμβουλευτικής (Οδηγοί Σπουδών, Ψυχομετρικά test και συνεχής ενημέρωση).

 • Αμβροσιάδου Νικολέττα. M.S. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α180)
 • Κελαράκου Ευγενία. M.S. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική», ενταγμένος στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α200 )
 • Σταυρόπουλος Παναγιώτης. M.S. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική»
 • Χαντζαρά Ειρήνη. M.S. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α198)
 • Φωτίου Νικόλαος. Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π)
 • Χαραλαμπάκη Φωφώ. M.S. «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α81)
 • Χαϊνάς Ευάγγελος. M.S. «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενταγμένος στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α86)

 • Αρχές Σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση Δράσεων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού.

• Κύριες θεωρίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

• Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου.

• Λειτουργίες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ). Μελέτη περιπτώσεων.

• Μέθοδοι Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Κύριες Τεχνικές Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Μελέτη περιπτώσεων.

• Κύρια Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικοί τρόποι Χορήγησης Εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μελέτη περιπτώσεων.

• Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Επιλογή –Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο. Παρουσίαση Αναλυτικού Οδηγού Σπουδών.

• Παρουσίαση Οδηγού Σπουδών – Γνωριμία με τις Σχολές ,Τα Επαγγελματικά δικαιώματα, Τα Μεταπτυχιακά και τις Διεξόδους στην Αγορά Εργασίας.

• Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού. Μελέτη περιπτώσεων.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. 

• Βασικά Θέματα Διαβούλευσης κατά την Εποπτεία. • Ευπαθείς Ομάδες

• Μέθοδοι Ενίσχυσης της Αυτογνωσίας-Αυτοαντίληψης: Χορήγηση Ερωτηματολογίων / Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ), Παρατήρηση, Παιχνίδια Ρόλων, Ασκήσεις Προσομοίωσης κλπ Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Ερωτηματολόγια – Ειδικές Δοκιμασίες (Τεστ) Επαγγελματικής Αξιολόγησης (Γνώσεων, Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων, Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εργασιακών Αξιών) και Τρόποι Χορήγησης.

• Κύριες Αρχές Διαμόρφωσης Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Βασικές Δεξιότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας.

 • Βασικές Αρχές Σύνταξης και Παρουσίασης Εκθέσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.

• Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής.

• Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού.

• Προδιαγραφές Οργάνωσης Φακέλου Υποψηφιότητας. Βασικές Αρχές και Κανόνες Ηλεκτρονικής και Έντυπης Αρχειοθέτησης.

• Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων. Βασικές Αρχές Σύνταξης Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΕΠ.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Βασικές αρχές και διαδικασίες σύστασης δικτύων και συνεργασιών. Κύριες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης

   Τιμή

Αριθμός Δόσεων

Κόστος με πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη

    350€

 

     2 

Εκπτωτική Πολιτική

 

 

Άνεργοι (15%)

   300€       2

Άνεργοι/ες – Φοιτητές/ριες

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. 

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος/ουσας | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: [email protected].

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΚΟΣΤΟΣ:

350.00

ΕΝΑΡΞΗ: 27/05/2024
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 20/5/2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μήνες

350.00