Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Όμιλος ΑΠΟΨΗ υλοποιεί εξ’ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 

 

Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πιστοποίηση από την TUV HELLAS

Σε ποιούς απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης

Θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης

 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εφοδιαστική αλυσίδα- Logistics
 • Οικονομία- Διοίκηση
 • Πωλήσεις- Marketing
 • Τεχνικά επαγγέλματα
 • Τρόφιμα- Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός
 • Περιβάλλον- Ανακύκλωση- Ενέργεια
 • Υγεία

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τόγια Αγγελική
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
5€ ανά ώρα