Νέος Κύκλος Voucher Εργαζομένων

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας  80 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι που είχαν συμμετάσχει στους  προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση τις «πράσινες» δεξιότητες, σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα και τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση  και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη και  20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τμήμα Εργαζομένων
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Καραϊωακείμ Χριστίνα
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
400€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ώρες