Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 750 ωφελούμενων άνεργων, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

 

Νέο πρόγραμμα Άνεργων για  750 άνεργους με τίτλο: «Δράσεις για τη Βελτίωση της Απασχολησιμότητας»

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 750 ωφελούμενους άνεργους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

 

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 750 ωφελούμενους άνεργους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες: 

 1. Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και Mentoring: Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης & Mentoring στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (12 συνεδρίες ανά ωφελούμενο) σε 3 φάσεις, (πριν την έναρξη της Κατάρτισης (4 πριν την έναρξη της Κατάρτισης / 4 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Κατάρτιση / 4 μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης με σκοπό τη διαδικασία εύρεσης εργασίας του ωφελούμενου).
 2. Ενέργειες Κατάρτισης: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 370 ώρες σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. 
 3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

 Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο/η ωφελούμενος/η  x 5,00 €.   

Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι :

370 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.850,00 €.

Οι Ασφαλιστικές εισφορές των ωφελούμενων επιβαρύνουν τον Πάροχο κατάρτισης και όχι τους ωφελούμενους.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου) 
 2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης 
 3. Πωλητής Λιανικής 
 4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing 
 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) 
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών 
 7. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση Εξυπηρέτησης πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism) 
 8. Σερβιτόρος 
 9. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου 
 10. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος Διοίκησης μονάδων εστίασης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τμήμα Ανέργων