Ναυλώσεις

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Ναυλώσεις» αποτελεί αυτοτελές μέρος και κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής δράσης «Θαλάσσια Οικονομία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι διάρκειας  150  εκπαιδευτικών ωρών  ανά σπουδαστή/τρια και η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα, όπως κάθε κατεύθυνση της δράσης «Θαλάσσια Οικονομία»,  εμπεριέχει συγκεκριμένα υποχρεωτικά  γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό επιλογής.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές  σε θέματα: Ναυτιλιακής Αγοράς, Πλοίων Ξηρού Φορτίου,Ειδών Ναύλωσης, Διαδικασίας και Σημαντικών Εγγράφων όπως και Voyage Estimation.

 

 • Σε φοιτητές-τριες του κλάδου  της Ναυτιλίας, Μεταφορών- Λιμένων  καθώς και  κάθε σχετικού αντικειμένου.
 • Σε εργαζόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας και κάθε σχετικού κλάδου.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Σε εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρέχοντας μοριόδοτηση.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Διαπραγμάτευση και Ναύλωση Φορτηγού Πλοίου στην Πράξη- Negotiation and Charter of a Dry Cargo Ship in Practice : 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 2. Εισαγωγή στις Ναυλώσεις Ξηρού Φορτίου: 25 ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECVET

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 2. Maritime Strategy and Policy: 50 ώρες(6 Εβδομάδες),2 ECVET
 3. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία25 ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECVET
 4. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία ή
  Leadership, Communication and Groups in shipping:
  25ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECVET
 5. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία:50ώρες(6Εβδομάδες),2ECVET
 6. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση πλοίων:50ώρες(6Εβδομάδες),2ECVET

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση (άνω του 50% επιτυχίας στις ερωτήσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Ναυλώσεις» στην Ελληνική γλώσσα (ή την Αγγλική κατόπιν δηλώσεως του/της εκπαιδευόμενου/ης), σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Απόκτηση μονάδων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).
 • Επιμόρφωση σε καίρια γνωστικά αντικείμενα του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της Ναυτιλίας.
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Ελεύθερη επιλογή από λίστα γνωστικών αντικειμένων.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο  ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή των υποχρεωτικών εργασιών, ερωτηματολογίων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι προσδιορισμένη κατά την έναρξη και εξαρτάται από τον αριθμό των  γνωστικών αντικειμένων  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Πολέμης Διονύσιος

Ο Διονύσιος Πολέμης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, με σπουδές  στο Liverpool University, Management School, Ηνωμένο Βασίλειο, PhD Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις,στο University of Wales, Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο, M.Phil Χρηματοοικονομική,στο University of Wales, Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο, M.A, Τραπεζική Χρηματοοικονομική και στο Anglia Ruskin University, Ηνωμένο Βασίλειο, BSc, Οικονομικά Επιχειρήσεων. Διδάσκει(2014- σήμερα) στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά, Nαυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική, Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία, Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνή Οικονομικά , Ναυλώσεις, Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγωρών, Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία,Ναυλώσεις.

Έρευνα:

Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις, Χρηματοοικονομικά Μοντέλα Προβλέψεων Πτωχέσεων- Συγχωνέσευων και Εξαγωρών, Ανάπτυξη Αγορών, Nαυτιλιακή Οικονομική, Διεθνή Οικονομικά και Θαλάσσιο Εμπόριο.

Δημοσιεύσεις:

 • Professor A. Merikas, As. Professor Anna Merika, Dr. Dionysios Polemis, Professor A. Triantafillou (2013), The Economics of Concentration in Shipping: Consequences for the VLCC Tanker Sector”,Journal of Maritime Economics & Logistics.
 • Dr D. Polemis and Dr D. Gounopoulos Prediction of Distress and Identification of Potential Merger and Acquisition Targets in UK”,  Journal of Managerial Fiance, Vol 38, No 11, pp 1085-1104.
 • Professor Andreas G. Merikas, Dr Dionysios Polemis, Dr. Anna Triantafyllou (2011), “Mergers and Acquisitions in the Shipping Industry”, The Journal of Applied Business Research. July-August 2011, Volume 27, No 4, pp 9-22.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Διαπραγμάτευση και Ναύλωση Φορτηγού Πλοίου στην Πράξη- Negotiation and Charter of a Dry Cargo Ship in Practice : 300€
 2. Εισαγωγή στις Ναυλώσεις Ξηρού Φορτίου: 150€

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 300€
 2. Maritime Strategy and Policy: 300€
 3. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 300€
 4. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία-Leadership, Communication and Groups in shipping: 150€
 5. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στη Ναυτιλία:Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση πλοίων: 150€
 6. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση πλοίων: 300€
 •  Δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου σε έως και 10 δόσεις (10μήνες)

  Εκπτωτική Πολιτική:

  Το Πρόγραμμα παρέχει έκπτωση:

  • δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου  σε έως 10 δόσεις (10μήνες)
  • στην περίπτωση ομαδικής επιλογής άνω των πέντε συμμετεχόντων, ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό
  • στην περίπτωση άνω των δέκα ατόμων, (15%) δεκαπέντε τοις εκατό
  • στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ με την εγγραφή, ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό επί του συνόλου

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και προκρίνεται μόνο ένας από τους άνωθεν τρόπους εκπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

900.00

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150ώρες/ 6 ECVET

900.00