Τεχνίτης Σωληνουργός

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι να παρουσιαστούν οι βασικές επαγγελματικές λειτουργίες που επιτελεί ο τεχνίτης σωληνουργός. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Διάβρωση σωληνώσεων
 • Στεγανοποίηση και μόνωση σωληνώσεων
 • Συναρμολόγηση σωληνώσεων
 • Έλεγχος σωληνώσεων
 • Μελέτη και υπολογισμός εγκαταστάσεων σωληνώσεων
 • Ειδικός εξοπλισμός σωληνουργείου
 • Μηχανολογικό σχέδιο
 • Εφαρμογή συγκόλλησης
 • Εξωτερική προστασία σωληνώσεων
 • Κοχλιοσυνδέσεις σωληνώσεων
 • Τυποποίηση – κωδικοποίηση σωλήνων
 • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Τεχνίτες Σωληνουργοί που επιδιώκουν να παρακολουθήσουν μια επιμόρφωση στην ειδικότητα τους
 • Άτομα που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην ειδικότητα του τεχνίτη σωληνουργού
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ και Τεχνικών Σχολών που ενδιαφέρονται να διδάξουν την εν λόγω ειδικότητα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00