Τεχνίτης Ελασματουργός

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι να παρουσιαστούν οι βασικές επαγγελματικές λειτουργίες που επιτελεί ο τεχνίτης ελασματουργός. Η κατασκευή, η επισκευή και η τοποθέτηση των προϊόντων από μεταλλικά φύλλα, για συστήματα διαχείρισης αέρα, οροφές, εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις, αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας του Ελασματουργού. Ειδικότερα, ο Τεχνίτης Ελασματουργός:
• κόβει ελασματουργικά προϊόντα,
• τα διαμορφώνει,
• τα συναρμολογεί,
• τα τοποθετεί,
• τα επισκευάζει, και
• ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει.

Ο τεχνίτης ελασματουργός θα πρέπει να χειρίζεται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό του συνεργείου. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες άλλες παραγωγικές διαδικασίες, όπως στην πρωτοβάθμια συντήρηση, ελέγχους ποιότητας και εκπαίδευση των συναδέλφων του στην πράξη. Ο Ελασματουργός ειδικών κατασκευών κατασκευάζει και επισκευάζει επιπροσθέτως και ελασματουργικά προϊόντα για αεροπορικές και ναυπηγικές εργασίες. Οι κατασκευές αυτές απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση με τα δεδομένα του κατασκευαστή, ακρίβεια, χρήση ειδικών εργαλείων και συσκευών και βασική γνώση των ειδικών κραμάτων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο αυτό. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τον βασικό σκοπό, και την σημασία που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι ή συγκρότημα στην λειτουργία του συνολικού προϊόντος (Αεροσκάφος, Πλοίο κλπ). Ο Ελασματουργός μπορεί να ανοίξει δικό του εργαστήριο ή να εργαστεί σε άλλα ελασματουργεία. Ο Ελασματουργός ειδικών κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε μονάδες επισκευής και κατασκευής Αεροσκαφών και Πλοίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Τεχνολογία υλικών – δομή μετάλλων
 • Μηχανουργική τεχνολογία
 • Τεχνική μηχανή
 • Έλεγχος ποιότητας
 • Τεχνολογία συγκολλήσεων
 • Κοχλιοσυνδέσεις
 • Μηχανολογικό σχέδιο
 • Τυποποίηση – κωδικοποίηση
 • Τυποποίηση ελασματουργικών εργασιών
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Τεχνίτες Ελασματουργούς που επιδιώκουν να παρακολουθήσουν μια επιμόρφωση στην ειδικότητα τους
 • Άτομα που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην ειδικότητα του ελασματουργού
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ και Τεχνικών Σχολών που ενδιαφέρονται να διδάξουν την εν λόγω ειδικότητα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00