Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  (GDPR/DPO)" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Βασικός στόχος η κατανόηση και εξοικείωση των ενδιαφερόμενων  με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Το πρόγραμμα αποτελείτε από τις εξής θεματικές ενότητες

 1. Γενικές διατάξεις, ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο
 2. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων
 3. Υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες επεξεργασία
 4. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς
 5. Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης
 6. Eιδικές περιπτώσεις επεξεργασίας
 7. Ηγεσία, συμμόρφωση και πρότυπα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και στα ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται

 • Στελέχη Δημοσίων οργανισμών.
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία, και χρήση προσωπικών δεδομένων.
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.
 • Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO).
 • Μέλη ομάδας υλοποίησης GDPR
 • Στελέχη Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία, και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως: Διεύθυνση Marketing, Διοίκηση, Οικονομική Διεύθυνση, IT Managers, Υπεύθυνοί Ασφαλείας κ.α. Ιδιαίτερα στελέχη Πληροφορικής και επικοινωνιών , Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00