Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25-45 ετών

ΕΝΑΡΞΗ: 22/1/2024

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ προώθησης στην απασχόληση, για 10.000 εγγεγραμμένους άνεργους 25 έως 45 ετών, δίνει την δυνατότητα συμμετοχής τους σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Είσαι επιχείρηση και χρειάζεσαι προσωπικό;

Συμπλήρωσε τη φόρμα ΕΔΩ και απασχόλησε ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας και λάβε επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών).

Έχεις επιλεγεί από επιχείρηση;

Ξεκίνησε η διαδικασία για την επιλογή προγράμματος κατάρτισης ΕΔΩ

Αν είσαι άνεργoς, μη διστάσεις να μας στείλεις τα στοιχεία σου ΕΔΩ και ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου!

 

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr), είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της πιστοποίησης, η επιχείρηση θα προχωρήσει στην πρόσληψη του ανέργου.

 • Βασικές (Basic) Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (2021)
 • Social Media Marketing
 • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 • Στέλεχος ψηφιακού επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας
 • Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)
 • Κυκλική οικονομία
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Τηλεργασίας (Remote Worker)
 • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

 • Θεωρητική κατάρτιση, 80 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα 400

Θεωρητική συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης 80 ωρών για την ανάπτυξη πράσινων κ ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτιση του (reskilling).  Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση).

 • Πιστοποίηση

Πιστοποίηση γνώσεων κ δεξιοτήτων η οποία θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 • Απασχόληση

Απασχόληση σε επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης.  Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους  για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού κ εισφορών),με ανώτατο όριο τα 6.132 €.

Σκοπός της Δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση της ομάδας – στόχου ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και στη συνέχεια η ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ΣΕΚ και πιστοποιήθηκαν.  

Ενημέρωση για τη Δράση από τη ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

Κατάρτιση 80 ωρών με επίδομα 400€.

100% επιχορήγηση μισθού έως 6132€.

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας.
 • Δεν συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο
 • Για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξει του Ν. 2190/1994.
 • Για την επιχορήγηση ισχύει ο κανόνας de minimis περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων
 • Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία του ωφελούμενου ανέργου βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης, είναι ως εξής:

 

Ηλικιακή κατηγορία ωφελούμενων Ποσό ενίσχυσης ανά ωφελούμενο

25-30 ετών 6.132,00 = 6 ΜΗΝΕΣ x 1.022 (100%)

31-45 ετών 4.905,60 = 6 ΜΗΝΕΣ x 817,60 (80%)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται σε 41.331.600 € και χρηματοδείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τμήμα ανέργων
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Καραϊωακείμ Χριστίνα
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
Επίδομα κατάρτισης 400€+ Επιχορήγηση μισθού έως 6132€
ΕΝΑΡΞΗ: 22/1/2024