Όμιλος Εκπαίδευσης

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

O όμιλος ΑΠΟΨΗ είναι πιστοποιημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 1110961 και είναι το 1ο σε βαθμολογία Κ.Ε.Κ στην Ελλάδα βάσει της αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας.

Η ΑΠΟΨΗ έχει καταρτίσει – μέχρι σήμερα – περισσότερα από 30.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 5.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους (Τουρισμός, Πληροφορική, Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικά Επαγγέλματα, Μεταποίηση, Μεταφορές, Υγεία & Πρόνοια, Αγροτικά επαγγέλματα, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Πολιτισμός & Αθλητισμός).

Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του ομίλου εκπαίδευσης ΑΠΟΨΗ είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς :

  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός, διασύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
  • Μελέτες και έρευνες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τοπικής ανάπτυξης
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.