Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Νέα Άδεια
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων
Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας