Θωμαή Ζησοπούλου

Θωμαή Ζησοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Κοινωνική Λειτουργός με επιμόρφωση και πιστοποίηση στην Συμβουλευτική και Υποστηρικτική Παρέμβαση σε Άτομα , Ομάδες και Οικογένειες. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε πλαίσια ψυχολογικής και ψυχιατρικής παρέμβασης ψυχοθεραπευτικού τύπου και κοινωνικής επανένταξη. Θεωρώντας η προσωπικότητα και η ψυχική ισορροπία των ατόμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επαγγελματική τους πορεία έχει εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική με χρήση ψυχομετρικών εργαλείων . Διαθέτει Εκπαίδευση και πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ στην  Εκπαίδευση Ενηλίκων και συνεργάζεται με Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς σε Θεματικούς Τομείς όπως:

  • Σχολές Γονέων
  • Εκπαίδευση Παιδαγωγών «Στην Συμβουλευτική Γονέων»
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Παιδική Ψυχοπαθολογία