Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

Ανθυπαστυνόμος

Ανθυπαστυνόμος στην Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων, της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων. Πτυχιούχος Λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Επί Πτυχίο Φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Ειδίκευση: «Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων». Αποφοίτηση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία  (Δ.Ο.Α.). Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων, της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Πιστοποίηση γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ), από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικές Εκπαιδεύσεις σε θέματα: «Προστασία Επισήμων Προσώπων – Επικίνδυνη Οδήγηση». «Γρήγορη και ασφαλής Οδήγηση Μοτοσυκλέτας». «Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής – Αμυντικής Σκοποβολής». Ειδικός Συνεργάτης για τις εξετάσεις Πιστοποίησης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Εκπαιδευτής (την τελευταία πενταετία) στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πάνω από εξακόσιες (600) ώρες Διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Ειδικοτήτων: «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» και «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου». Εκπαιδευτής σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), με πάνω από εκατόν πενήντα (150) ώρες Διδασκαλίας στην Ειδικότητα: «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας». Κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιακών Καθηκόντων, μου έχουν απονεμηθεί δύο (2)Ηθικές Αμοιβές «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ» και πέντε (5) «ΕΠΑΙΝΟΙ».