Αριστείδης Βγενόπουλος

Αριστείδης Βγενόπουλος

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

O κος Βγενόπουλος Αριστείδης είναι απόφοιτος της ΑΣΤΕΡ (ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡ. ΕΠΑΓ/ΤΩΝ ΡΟΔΟΥ)  και του ΤΕΙ Ηρακλείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στο αντικείμενο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από το ΕΑΠ  (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) .

Διαθέτει πολύ μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του Τουρισμού καθώς από το 1978 έως το 1981 εργάστηκε σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, από το 1981 έως το 2002 διετέλεσε Στέλεχος του ΕΟΤ και από το 2002 έως σήμερα είναι Προϊστάμενος στο Υπουργείο Τουρισμού.

Ταυτόχρονα, είναι ενταγμένος στο Μητρώο πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο