Μιχάλης Τσάκωνας

Μιχάλης Τσάκωνας

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και BSBA  Marketing από το Western International  University (London).

Εκτενής επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στην Διοίκηση και Προγραμματισμό Λειτουργιών, Οργάνωσης Αποθήκης και Εξυπηρέτησης Πελατών. Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Logistics από τον ELA (European Logistics Association) και Πιστοποιημένος Project Manager κατά την Μεθοδολογία PRINCE2.
Εισηγητής επιχειρησιακών σεμιναρίων με εμπειρία στην δια βίου μάθηση ενηλίκων. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης στο Μητρώο Β’ του ΕΟΠΠΕΠ και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής προγραμμάτων ΛΑΕΚ.