Πολύδωρος Σταυρόπουλος

Πολύδωρος Σταυρόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ επί 31 έτη Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MSc S.T.E.M. στην Εκπαίδευση Δ/ντης 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά επί 10 έτη Υποδιευθυντής επί εννέα έτη (1991-1999) στη Τεχνική Σχολή Συγγραφέας, μεταφραστής, επιμελητής περί των 35 Μηχανολογικών βιβλίων στον εκδοτικό όμιλο ΙΩΝ Πιστοποιημένος στο Μητρώο Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ως Εκπαιδευτής Μηχανολόγος Μηχανικός και Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου με αριθμό πιστοποίησης ΕΒ08627 (ΣΤΕΠ 2430-3115-3182) Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στο μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ με αριθμό μητρώου 14808