Αναστάσιος Σωτήρχος

Αναστάσιος Σωτήρχος

Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος (Σχολή Ανθυποπυραγών), Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών), πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, M.Sc. στη Γεωπολιτική και Στρατηγική της Εθνικής Ασφαλείας (Αστυνομική Ακαδημία) και διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών) σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας. Έχει πολυετή υπηρεσία σε επιτελικές και επιχειρησιακές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας και διάσωσης σε Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, διοίκηση ανθρώπινου παράγοντα, αγωγή υγείας και πρώτες βοήθειες κ.ά.