Πέγκυ Φάκου

Πέγκυ Φάκου

Δικηγόρος

Δικηγορία και Εκπαίδευση Ενηλίκων …μια διαλεκτική σχέση που ξεκινά 28 έτη πριν… Για μένα  η διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε θεωρητικό επίπεδο , καθημερινώς εμπλουτίζεται και αποκτά ρεαλιστική διάσταση με την εμπειρία της δικηγορίας… Η ενασχόληση με το δίκαιο τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο δίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας…. Προσωπικά οι δύο αυτές ενασχολήσεις είχαν συγκλίνουσα πορεία με αποτέλεσμα την υπηρέτηση του Δικαίου και εν τέλει του ίδιου του ανθρώπου τόσο από την πλευρά του  δικηγόρου, όσο και αυτή της  εκπαιδεύτριας ….