Στέλλα Παπαμιχαήλ

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος

Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι Κοινωνιολόγος- Εγκληματολόγος. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην επιστήμη της Εγκληματολογίας και πτυχίο Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το 2013 μέχρι και σήμερα είναι επιστημονική και εργαστηριακή συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας. Το 2017 ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Γήρανση και Χρόνιων Νοσημάτων» και στη Θ.Ε. «Κοινωνική γεροντολογία»

Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (το 2010, βάσει Π.Δ. 407) και στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας (2008, 2010-2012 ως επιστημονική συνεργάτης). Συνεργάζεται επιστημονικά και ερευνητικά με τον Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επάνοδο Ν.Π.Ι.Δ., το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπ. Δημοσίας Τάξης.

Πλέον της δεκαπενταετίας, ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη συμβουλευτική στον τομέα της απασχόλησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εκπαιδευτών προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενταγμένη στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων δια βίου μάθησης με αποδέκτες πολλές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων, όπως εκπαιδευτές ενηλίκων, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, απεξαρτημένα άτομα, γυναίκες κρατούμενες κλπ. Επίσης, έχει ασχοληθεί συστηματικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνοντας το συντονισμό του φυσικού αντικειμένου, τον ποιοτικό έλεγχο και την αξιολόγηση. Την τελευταία πενταετία ασχολείται συστηματικά με έργα επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέργων και ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Είναι συγγραφέας ενός επιστημονικού βιβλίου για τη συντροφική βία, έχει την επιμέλεια ενός τιμητικού τόμου για την αντεγκληματική πολιτική (υπό έκδοση το 2018). Επίσης συμμετέχει με δέκα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (ο ένας υπό έκδοση το 2018) και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.