Χρήστος Πάλλης

Χρήστος Πάλλης

Οικονομολόγος

Ο κ. Χρήστος Πάλλης είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλλίας, Κάρντιφ, καθώς και κάτοχος Διδακτορικού από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (PhD), με θέμα τα δημόσια οικονομικά. Έχει σημαντική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις στο Χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στην Εμπορική Τράπεζα και στην Alpha Bank. Ο κ. Πάλλης έχει διατελέσει σε σημαντικές θέσεις διοίκησης στο Δημόσιο τομέα, όπως Δήμαρχος στο Δήμο Μεθάνων για 12 έτη (1999-2010) και Πρόεδρος στον ΕΟΤ από το 2013 – 2015. Τέλος ο κ. Πάλλης έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε ιδρύματα, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ), στα ΑΤΕΙ Πειραιά, Πελοποννήσου και Πατρών και στο ΕΚΠΑ.