Βασίλειος Μπερτάνος

Βασίλειος Μπερτάνος

Αστυνομικός Υπ/δντης

Αστυνομικός Υπ/δντης υπηρετών Δ.Α.Α/ΥΚΑ, Κοινωνιολόγος  εγκληματολόγος Μετ, Ποινικού Δικαίου Νομική Αθηνών, απόφοιτος ΙΔΕΕ,  Φοιτών Σχολή Εθνικής Άμυνας ΓΕΕΘΑ. Συγγραφικό έργο δύο βιβλία , άρθρα και επιστημονικές μελέτες. Διδακτική εμπειρία σε σχολές αξιωματικών ΙΕΚ ΚΕΚ, Εισηγητής ΚΕΜΕΑ  σε δύο δράσεις.