Γεώργιος Μαρίνος

Γεώργιος Μαρίνος

Νομικός

Προϊστάμενος Τμήματος Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ( LLM) στο Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον Μεγάλης Βρετανίας. Διδάσκω συνεχώς από το έτος 2004 σε Δημόσια ΙΕΚ και ΚΕΚ όλα τα είδη του Δικαίου και έχω συμπληρώσει πάνω από 2.500 ώρες διδασκαλίας. Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το έτος 2007, ενώ από το έτος 2010 είμαι ενταγμένος στο Μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το έτος 2008 υπήρξα μέλος της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής-ως εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε.Κ- για την πιστοποίηση του επαγγελματικού περιγράμματος «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» στο ΕΚΕΠΙΣ. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ από τον Ιανουάριο του 2014 έως και το Φεβρουάριο του 2017.