Πάρης Λυρίτης

Πάρης Λυρίτης

Οικονομολόγος

Οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου TQM Total Quality Management.

Στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΛΑΕΚ κτλ με πάνω από 2000 ώρες διδακτικής εμπειρίας σε όλες τις κατηγορίες καταρτιζομένων, ανέργων, εργαζομένων, ΑΜΕΑ, Αγροτών, Φυλακισμένων, κ.α.