Μαρία Γραμματίκα

Μαρία Γραμματίκα

Κοινωνιολόγος

ΜΑ, ΜΔΕ, Κοινωνιολόγος, Οικογενειακή και Επαγγελματική σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Συνεργάτης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. από το 2013, ως σύμβουλος και εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.

Ειδικεύτηκε στις Επιστήμες Εκπαίδευσης & Αγωγής και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και στη Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία, με εξειδικευμένη εκπαίδευση για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στο Συντονισμό και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης σε ανέργους και NEETs, σε εργαζόμενους και σε μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες. Επαγγελματική εμπειρία: ως Επιστημονική Συνεργάτης του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, ως Υπεύθυνη Θεραπευτικής μονάδας στο ΚΕΘΕΑ, ως επόπτρια εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΠΕΜ του Προγράμματος «Εκπαίδευση Mουσουλμανοπαίδων» του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Υπεύθυνη στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταναστών «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και στη Σχολή Γονέων του I.NE.ΔI.BI.M, ως κοινωνιολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας, ως σύμβουλος και εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε ΙΕΚ / ΚΕΚ/ΚΔΒΜ 2.