Γιώργος Γκιούρδας

Γιώργος Γκιούρδας

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επαγγελματίας με πλούσια εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων αλλά και στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής σε μεγάλους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Χαρακτηρίζομαι για την υπομονή, την μεθοδικότητά, την διορατικότητα, την ικανότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων, με διαπροσωπικές ικανότητες και διαπραγματευτικές δεξιότητες. Όλα αυτά πάντα με γνώμονα  την επιθυμία μου να πετυχαίνω τον στόχο μου και να διατηρώ υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών.