Ιωάννης Δαβγιώτης

Ιωάννης Δαβγιώτης

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις του ΥΠΕΘΑ. Από το 2016 εργάζεται ως επιτελικό στέλεχος της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και είναι υπεύθυνος για θέματα Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Πληροφορικής των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πιστοποιημένος ως εκπαιδευτής ενηλίκων και ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς .

Από το 2004 είναι εισηγητής πληροφορικής σε Στρατιωτικές Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπαιδευτικά κέντρα, ΚΔΒΜ και ιδιωτικές σχολές με περισσότερες από 4000 ώρες διδασκαλίας.

Συγγραφέας των βιβλίων “Εφαρμογές Γραφείου» και “Νέες Τεχνολογίες» τα οποία διδάσκονται στις ελληνικές Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών Αεροπορίας.