Αντώνης Δεσύπρης

Αντώνης Δεσύπρης

Διδακτικό προσωπικό

Ο Αντώνης Δεσύπρης σπούδασε Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρύματος Πάτρας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Α.Π. Από το 1993 έως το 2003 υπήρξε διοικητικό στέλεχος σε μεγάλες τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Από το 2004 έως σήμερα έχει εργαστεί ως στέλεχος στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργείο Τουρισμού) και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε διάφορες διοικητικές θέσεις. Σήμερα, εργάζεται (με απόσπαση) στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ). Από το 2011 διδάσκει ως εκπαιδευτής σε Ι.Ε.Κ, ΚΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ κ.α. Αρθρογραφεί, επίσης, σε περιοδικά του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.