Βασίλης Αϊβαζίδης

Βασίλης Αϊβαζίδης

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο κ. Αϊβαζίδης Βασίλης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επιλογή , εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στη διαχείριση της σταδιοδρομίας εργαζομένων όλων των διοικητικών βαθμίδων. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ,επικοινωνίας , εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ανάπτυξης πωλήσεων. Εξειδικεύεται στο χώρο του franchise, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δικτύων καταστημάτων. Ανήκει στο κύριο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης / Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, ενώ διαθέτει διδακτική εμπειρία πλέον των 13 ετών στο χώρο της ιδιωτικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως καθηγητής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και ομιλητής σε συνέδρια και workshops για θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων για περισσότερα από 20 έτη. Οι σπουδές του αφορούν τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά σε προπτυχιακό επίπεδο και τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και την Συμβουλευτική σε μεταπτυχιακό επίπεδο.