Προγράμματα Κατάρτισης

Sold out

Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – 70 ωρών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Σε ποιους απευθύνεται:,

Product Description

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

70 ώρες (Κωδ. MICRO)

Σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου με εμπειρία τουλάχιστον 150 στη διδασκαλία προγραμμάτων δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισηςΣτελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης «Άποψη» και τοTASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου καθώς και σε αίθουσες των συνεργαζόμενων φορέων εκτός Αθηνών, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν το πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις τους.

Additional information

Περιοχές

, , ,

Διάρκεια

Κατηγορία Προγράμματος

Μέθοδος Εκπαίδευσης

, ,

Αίτηση Συμμετοχής