Προγράμματα Κατάρτισης

Εντατική Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με έμφαση στην Τράπεζα Θεμάτων – 50 ωρών

120.00160.00

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται μόνο όταν έχουν προκηρυχθούν εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και η παρακολούθηση του οδηγεί στην παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης στο αντικείμενο «Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για Εξετάσεις Πιστοποίησης».

Εκκαθάριση
Σε ποιους απευθύνεται:,

Product Description

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει Πρόγραμμα Εντατικής Προετοιμασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης «Άποψη» ο οποίος θα διαθέσει τις υποδομές ηλεκτρονικής μάθησης. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται μόνο όταν έχουν προκηρυχθεί εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και η παρακολούθηση του οδηγεί στην παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης στο αντικείμενο «Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για Εξετάσεις Πιστοποίησης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων των οποίων η αίτηση στον ΕΟΠΠΕΠ έχει εγκριθεί και θα συμμετάσχουν στις επικείμενες εξετάσεις
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΚΠΑ ή αντίστοιχα προγράμματα άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών
  • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και επιθυμούν να υποστηριχθούν στη μελέτη της τράπεζας θεμάτων και γενικότερα στο θεωρητικό μέρος της εξέτασης
  • Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών δημόσιων φορέων και οργανισμών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών

Μεθοδολογία Υλοποίησης

  • Η μεθοδολογία στηρίζεται σε εξ αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη on-line (τηλεκπαίδευση).
  • Οι διδακτικές ενότητες θα ακολουθούν το πλαίσιο των εννέα (9) θεματικών ομάδων της Τράπεζας Θεμάτων
  • Εκτός από την επεξεργασμένη δομή της Τράπεζας Θεμάτων οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις που θα συνοψίζουν το περιεχόμενο των εννέα (9) θεματικών ομάδων της Τράπεζας Θεμάτων.
  • Παράλληλα θα υλοποιηθούν και 9 on-line σύγχρονα μαθήματα ένα για κάθε μία θεματική ομάδα.
  • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να επαναλάβουν την μικροδιδασκαλία που είχαν υλοποιήσει σε προηγούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κατόπιν συνεννόησης.

Κόστος Προγράμματος

Η δαπάνη συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 160 ευρώ. Για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΠΑ και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση το κόστος ανέρχεται σε 70 ευρώ. Οι άνεργοι, οι φοιτητές, υπάλληλοι καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.

Διοικητική Υποστήριξη – Πληροφορίες – Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά απευθυνθείτε:

Δούλου Αδαμαντία

Αντ/χου Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς

210 4629300

adoulou@apopsi.gr

 

Additional information

Περιοχές

, , ,

Διάρκεια

Κατηγορία Προγράμματος

Μέθοδος Εκπαίδευσης

, ,

Αίτηση Συμμετοχής

*
*
*
*
*
*
*