Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων" στοχεύει, στην παρουσίαση στους εκπαιδευόμενους του εννοιολογικού πλαισίου και της νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την μη τήρηση τους . Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Καθαριότητα – απολύμανση
  • Έντομα – τρωκτικά,
  • Υγιεινή προσωπικού
  • Βιολογικοί κίνδυνοι
  • Χημικοί κίνδυνοι,
  •  Φυσικοί κίνδυνοι.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που ασχολούνται με τον χειρισμό των τροφίμων, την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή και σε εκείνους που επρόκειτο να εργασθούν στον συγκεκριμένο χώρο της επαγγελματικής κουζίνας, βιομηχανίας, supermarket.

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες