Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "Μάρκετινγκ" παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων για την εξοικείωσή τους με τις ενέργειες Μάρκετινγκ που ενδέχεται να υλοποιηθούν από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών 
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του  αντικειμένου του μάρκετινγκ
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον τομέα του μάρκετινγκ που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Η έννοια και η φιλοσοφία του marketing,
 • Ο δεκάλογος του marketing για κάθε επαγγελματικό στέλεχος
 • Στρατηγικές προώθησης προϊόντων και ανάπτυξης αγορών
 • Κάθετη ανάπτυξη των επιχειρήσεων
 • Επίπεδα χρησιμότητας
 • Σχέδιο marketing, τι περιλαμβάνει το μίγμα marketing, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος
 • Κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων,
 • Παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής,
 • προβολή και προώθηση προϊόντων η/και υπηρεσιών μέσα από κοινωνικά δίκτυα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00