Βασικές Αρχές Logistics

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Βασικές Αρχές Logistics." είναι να εκπαιδεύσει τα αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών , στην εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Επιχειρησιακά Logistics
 2. Εφοδιαστική αλυσίδα και Αποθήκη
 3. Ορισμοί και περιεχόμενο
 4. Λίγα ιστορικά στοιχεία για την αποθήκευση
 5. Η σημασία της αποθήκευσης για την οικονομία
 6. Η ανάγκη για δημιουργία αποθεμάτων
 7. Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Βασικές αποφάσεις σχετικά με την αποθήκη
 9. Κωδικοποίηση χώρων και προϊόντων
 10. Ασφάλεια και υγιεινή στους αποθηκευτικούς χώρους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α)  Διευθυντές, Προϊστάμενους, Υπεύθυνους Αποθήκης

(β) Υπεύθυνους Διανομής,

(γ) Υπεύθυνους Εξυπηρέτησης Πελατών

(δ) Υπεύθυνους Σχεδιασμού Ζήτησης, 

(ε) Υπεύθυνους Μεταφορών υπεύθυνους ποιότητας σε αποθήκες

(στ) Συμβούλους Επιχειρήσεων

(ζ) Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα

(η) Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία θεμάτων Logistics

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες