Τήρηση Φακέλων σε Επιχειρήσεις Τροφίμων και Παροχής υπηρεσιών

Περιγραφή Προγράμματος
Επικοινωνία
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νέα υγειονομικη διάταξη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) σύμφωνα με την οποία όλες οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να τηρούν κάποια Αρχεία- Φακέλους.

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ σε συνεργασία με έμπειρους ΠΕ Υγιεινολόγους παρέχει την τήρηση Φακέλων- Αρχείων που πρέπει να διατηρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων και παροχής Υπηρεσιών (Κομμωτήρια, Περιποίηση άκρων, Δερματοστυξία).

Τα Αρχεία- Φάκελοι που θα τηρούνται είναι τα εξής:

 • Αρχείο 1ο : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
 • Αρχείο 2ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 • Αρχείο 3ο : ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Αρχείο 4ο : ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Αρχείο 5ο  : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Αρχείο 6ο  : ΝΕΡΟΥ
 • Αρχείο 7ο :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
 • Αρχείο 8ο :ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
 • Αρχείο 9ο : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
 • Αρχείο 10ο : ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά απευθυνθείτε:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τζιώτη Μαίρη
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40
210 4629300 (εσωτ. 220)
[email protected]