Τεχνικός κατασκευής και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Τεχνικός κατασκευής και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να  μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά καταστήματα με συγκεκριμένες  εφαρμογές. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων (e-shop)
 • Εικόνα και βίντεο
 • Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Internet (e-shop)
 • Εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Search engine optimization και e-shop
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)
 • Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον κλάδο της πληροφορικής, της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shops
 • Web developers & Web Designers
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00