Τεχνικές Πωλήσεων

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Τεχνικές Πωλήσεων" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες αναφορικά με τις τεχνικές πωλήσεων, ώστε να επιτευχθεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ανάπτυξη και τη βελτίωση των πωλήσεων στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιούνται. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τατρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα των πωλήσεων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα των πωλήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των πωλήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

 

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Ο Σχεδιασμός της Διαδικασίας Πώλησης
 • Η Διαμόρφωση ενός Προγράμματος Πωλήσεων
 • Λειτουργίες & Στρατηγικές της Διαχείρισης των Πωλήσεων
 • Στόχοι και Δομή των Πωλήσεων
 • Πελάτες και Πελατειακές Σχέσεις
 • Ο ρόλος της Επικοινωνίας στις Πωλήσεις
 • Η Προσωπική Πώληση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00