Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διοίκηση

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διοίκηση " είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές όπως η Ψηφιακή υπογραφή, τα  Ψηφιακά πιστοποιητικά, η Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο και η Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 200 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
 • Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή
 • Οι  διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών
 • Η εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών
 • Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών στις Δημόσιες Συμβάσεις
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου
 • Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός
 • Διαχείριση Προτεραιοτήτων
 • Σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία οργάνωσης γραφείου
 • Οι βασικές λειτουργίες του Gmail
 • Τα Google Calendar Features
 • Η χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης Google
 • Οι  Online υπηρεσίες μετατροπής αρχείων
 • Η κρυπτογράφηση αρχείων και φακέλων
 • Η πιστοποίηση ταυτότητας και τις ψηφιακές υπογραφές
 • Η διαχείριση γραφείου από οπουδήποτε
 • Η χρήση των μηχανών αναζήτησης
 • Τηλεργασία: ευκαιρία για πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Teams

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες

150.00