Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διοίκηση

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διοίκηση " είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές όπως η Ψηφιακή υπογραφή, τα  Ψηφιακά πιστοποιητικά, η Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο και η Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
 • Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή
 • Οι  διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών
 • Η εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών
 • Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών στις Δημόσιες Συμβάσεις
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου
 • Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός
 • Διαχείριση Προτεραιοτήτων
 • Σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία οργάνωσης γραφείου
 • Οι βασικές λειτουργίες του Gmail
 • Τα Google Calendar Features
 • Η χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης Google
 • Οι  Online υπηρεσίες μετατροπής αρχείων
 • Η κρυπτογράφηση αρχείων και φακέλων
 • Η πιστοποίηση ταυτότητας και τις ψηφιακές υπογραφές
 • Η διαχείριση γραφείου από οπουδήποτε
 • Η χρήση των μηχανών αναζήτησης
 • Τηλεργασία: ευκαιρία για πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Teams

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00