Στρατηγικές Προώθησης

Tο επιμορφωτικό πρόγραμμα "Στρατηγικές Προώθησης" παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και καλλιεργεί τις δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας που ενδέχεται να υλοποιηθούν στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του  αντικειμένου της διαφήμισης και της επικοινωνίας
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών της διαφήμισης και επικοινωνίας   που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη Προγράμματος

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Η Επικοινωνία στην Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών
 2. Η έννοια και το περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων
 3.  Ο ρόλος της Διαφήμισης στην Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών
 4. Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών
 5. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ – Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα – Το Σχέδιο Μάρκετινγκ
 6. Ανάλυση Ανταγωνιστών – Ανάλυση Πελατών
 7. Στρατηγική Τμηματοποίησης – Στόχευσης – Τοποθέτησης
 8. Στρατηγικές Διοίκησης Προϊόντος – Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων
 9. Ανάλυση Πωλήσεων, Εξωτερικού Περιβάλλοντος και Ευκαιριών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00