Πρώτες Βοήθειες & Βασική Υποστήριξη Ζωής/Emergency First Aid & Basic Life Support

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

6-8
Ώρες
Ιδιώτες, εργαζόμενοι επιχειρήσεων, επαγγελματίες υγείας κ.α.
Σπουδαστές
100%
Ποσοστό Επιτυχίας

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ σε συνεργασία με την Safety and Rescue Training Organisation (SAR) υλοποιεί πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της υγείας.

 • Πρώτες Βοήθειες & Βασική Υποστήριξη Ζωής/Emergency First Aid & Basic Life Support
 • Πρώτες Βοήθειες για Βρέφη & Παιδιά
 • Διαχείριση Κρίσεων/Αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων
 • Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας

Η SAR είναι αντιπρόσωπος εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών της Διεθνούς Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρώτων Βοηθειών (International First Aid Science Advisory Board – IFASAB).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης και ταυτότητα (wallet card) από διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό τριετούς (3) ισχύος.

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες

 • Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (112 – 166)
 • Εξοπλισμός πρώτων βοηθειών
 • Προσωπική υγιεινή και ασφάλεια
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Πρόληψη ατυχημάτων
 • Άρση επικινδυνότητας

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες

 • Αρχική εκτίμηση – Αναγνώριση απειλητικών καταστάσεων
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (CPR) [ενήλικας – παιδί – βρέφος] – ⚠️ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες ERC Covid-19 Guidelines

 • Εκπαιδεύομαι και Προετοιμάζομαι για να είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω το επείγον περιστατικό
 • Βασικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, το οποίο δίνει τα εφόδια για την αναγνώριση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και την αντιμετώπιση αυτών

 • Μαθαίνοντας πρώτες βοήθειες μπορούμε να πάρουμε τη ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!
 • Μαθαίνω Πρώτες Βοήθειες για την οικογένεια μου, το παιδί μου, τον σύντροφο μου, τον συνάδελφο μου. Eκπαιδεύω το προσωπικό της εταιρείας μου γιατί αντιμετωπίζω τη ζωή με υπευθυνότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
ΛΑΕΚ
ΚΟΣΤΟΣ:

100.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6-8 ώρες

100.00