Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας Β’ Κατηγορία

Περιγραφή Προγράμματος
Πιστοποίηση
Διάρκεια Προγράμματος
Επικοινωνία
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες που ανήκουν στην Β’ Κατηγορία (Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή παράγουν προϊόντα). Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, να διαθέτει υπεύθυνο Τεχνικό Ασφάλειας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, δηλαδή Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε., το 1ο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (βάσει της Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας)  υλοποιεί  Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφαλείας.
Πιστοποίηση

Στο τέλος κάθε Προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να σφραγίσει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Διάρκεια Προγράμματος

Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ώρες και αφορά σε Επιχειρήσεις Β΄Κατηγορίας (Μέσης  Επικινδυνότητας).

Επικοινωνία

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40
210 4629300 (εσωτ. 245) και 6952350480
[email protected]

ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
Καραϊσκάκη 63
2610 221492
[email protected]

ΝΑΥΠΛΙΟ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Αργολικό Μιδέας
27520 99661
[email protected]

ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
7ης Μεραρχίας 89Β
2510 247681, 2510 247682
[email protected]