Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικό φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων – ISPS code»

Περιγραφή Προγράμματος
Διάρκεια
Θεματικές Ενότητες
Επικοινωνία
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ υλοποιεί σεμινάρια παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, οι υπάλληλοι Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που εργάζονται ως «Security» σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις, πέρα από Άδεια Εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν και αυτή τη βεβαίωση.

Εκπαίδευση προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων: 

Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης, σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Ως εκ τούτου,  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που θα τοποθετηθεί στις εν λόγω Λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός από την Άδεια Εργασίας που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να διαθέτει Βεβαίωση Παρακολούθησης του εν λόγω σεμιναρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχει αυτή τη Βεβαίωση  ώστε να δύναται ο κάτοχος άδειας security να διατεθεί σε έργο Φύλαξης Λμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία που εργάζεται και να ανταποκρίνεται με πλήρη επαγγελματική επάρκεια στα καθήκοντά του.

 

Διάρκεια

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 24 ώρες και γίνονται με τη μορφή e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση)

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (βάσει του  Κώδικα ISPS):

Νομοθετικό πλαίσιο.
Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS code.
Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας – έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα.
Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους – έλεγχος.
Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι.
Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές.
Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.
Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών).
Ασκήσεις – σενάρια
Αξιολόγηση

Επικοινωνία

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40
210 4629300 (εσωτ. 245) και 6952350480
[email protected]

ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
Καραϊσκάκη 63
2610 221492
[email protected]

ΝΑΥΠΛΙΟ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Αργολικό Μιδέας
27520 99661
[email protected]

ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
7ης Μεραρχίας 89Β
2510 247681, 2510 247682
[email protected]